Cần dùng bao nhiêu gam KCLO3 để điều chế được một bình oxi có thể tích 0,5376(dktc)? Biết trong quá trình thu khí bị thất thoát 20% so với lượng tạo t

Question

Cần dùng bao nhiêu gam KCLO3 để điều chế được một bình oxi có thể tích 0,5376(dktc)? Biết trong quá trình thu khí bị thất thoát 20% so với lượng tạo thành theo phản ứng. Mình cảm ơn nhiều ạ.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-19T15:45:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:46:37+00:00

  Do hao hụt 20% nên cần điều chế 0,5376.120%= 0,64512l$

  => $n_{O_2}= \frac{0,64512}{22,4}= 0,0288mol$

  $2KClO_3 \buildrel{{t^o}}\over\to 2KCl+ 3O_2$

  => $n_{KClO_3}= 0,0192mol$

  $m_{KClO_3}= 0,0192.122,5= 2,352g$

  0
  2021-10-19T15:47:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:2KClO_3\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2KCl+3O_2$

  $\text{Vì oxi bị hao hụt 20% nên:}$

  $⇒n_{O_2}=\dfrac{0,5376}{22,4}.(100\%+20\%)=0,0288mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{KClO_3}=\dfrac{2}{3}n_{O_2}=0,0192mol.$

  $⇒m_{KClO_3}=0,128.122,5=2,352g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )