Cần gấp vote 5 sao Cho tam giác ABC có AB=6cm AC=9cm BC=12cm Và tam giác DEF có DE=24cm EF=18cm DF=12cm CM 2 tam giác trên đồng dạng, vẽ hình và viế

Question

Cần gấp vote 5 sao
Cho tam giác ABC có
AB=6cm
AC=9cm
BC=12cm
Và tam giác DEF có
DE=24cm
EF=18cm
DF=12cm
CM 2 tam giác trên đồng dạng, vẽ hình và viết đứng thứ tự đồng dạng

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-11-24T17:08:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:10:27+00:00

  Ta có

  $\dfrac{AB}{DF} = \dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{AC}{EF} = \dfrac{9}{18} = \dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{BC}{DE} = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$

  Xét tam giác ABC và tam giác DEF có

  $\dfrac{AB}{DF} = \dfrac{AC}{EF} = \dfrac{BC}{DE} = \dfrac{1}{2}$

  Vậy tam giác ABC đồng dạng với tam giác FDE (c.c.c).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )