Cần ít nhất bao nhiêu điện trở loại 5 ôm để khi ghép với nhau được đoạn mạch có: Rtđ= 7.5 ôm ; Rtđ= 3 ôm

Question

Cần ít nhất bao nhiêu điện trở loại 5 ôm để khi ghép với nhau được đoạn mạch có: Rtđ= 7.5 ôm ; Rtđ= 3 ôm

in progress 0
aikhanh 2 ngày 2021-12-07T22:05:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:07:24+00:00

  Đáp án:

  a. Rtđ=7.5 ohm =5ohm+ 2,5ohm

  => Ta mắc (R // R) nt R

  => cần ít nhất 3 điện trở (loại 5 ohm)

  b. Rtđ=3 ohm

  Để ý thấy: 1/3=1/5+1/7,5

  => Ta mắc ((R//R) nt R) //R

  => Cần ít nhất 4 điện trở loại 5ohm

  0
  2021-12-07T22:07:28+00:00

  Đáp án:

  Cái này phải tùy vào cách mắc nữa nhé bạn,bạn muốn mắc song song hay nối tiếp.Và mắc bao nhiêu điện trở nữa

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )