Cần ít nhất bóng đèn 24v ,12w đấu vào mạch điện 120v tìm điện trở tương và dòng. Điện đi qua

Question

Cần ít nhất bóng đèn 24v ,12w đấu vào mạch điện 120v tìm điện trở tương và dòng. Điện đi qua

in progress 0
Eden 4 tuần 2021-07-09T23:04:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:06:03+00:00

  Đáp án:

  \(120\Omega ;0,5A\)

  Giải thích các bước giải:

   Để mắc ít nhất bóng đèn ⇒ Mắc nối tiếp các bóng đèn

  Số bóng đèn: n = 120 : 24 = 5 

  Điện trở mỗi bóng đèn

  \[P = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{P} = \frac{{{{24}^2}}}{{12}} = 48\]

  Điện trở tương đương: R’ = 5R = 240

  Cường độ dòng điện

  \[P = {I^2}R \Rightarrow 12 = {I^2}.48 \Rightarrow I = 0,5A\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )