Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s

Question

Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s

in progress 0
Hadley 2 giờ 2021-10-10T16:21:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:23:10+00:00

  Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s

  Giải thích các bước giải:

  Công để nâng vật lên cao 10m:
  A = P . h = 50 . 10 = 500 ( J )
  Công suất để nâng vật lên trong 2 giây :
  P = $\frac{A}{t}$ = $\frac{500}{2}$ = 250 ( W )
  Vậy ….

   

  0
  2021-10-10T16:23:23+00:00

  Đáp án:

      $250W$

  Giải thích các bước giải:

      $P=A/t=Fs/t=50.10/2=250W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )