Cân nặng trung bình của bạn Lan, Nam Hòa là 32,3 kg. Biết bạn nam nặng 32,6 kg và hơn bạn Hòa 1,9 kg. Em hãy tính xem cân nặng của bạn Lan là bao nhiê

Question

Cân nặng trung bình của bạn Lan, Nam Hòa là 32,3 kg. Biết bạn nam nặng 32,6 kg và hơn bạn Hòa 1,9 kg. Em hãy tính xem cân nặng của bạn Lan là bao nhiêu ki lô gam nhé !!!
Câu trả lời nào hay nhất mình cho 5 sao ????????????????????

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-22T01:29:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:30:46+00:00

  Đáp án: 33,6 kg

  Giải thích các bước giải : 

   Bạn Hòa nặng số kg là : 

  32,6 – 1,9 = 30,7 kg

  Cả 3 bạn nặng số kg là : 

  32,3 × 3  = 96,9 kg 

  Bạn Lan nặng số kg là : 

  96,̣̣9 – (32,6 + 30,7) =  33,6 kg

  Đáp số : 33,6 kg 

  0
  2021-08-22T01:31:38+00:00

  Đáp án:

   33.6

  Giải thích các bước giải:số cân nặng của 3 bạn là 32,3×3=96,9(kg)

  cân nặng của Lan là

  96,9-32,6-(32,6-1,9)=33,6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )