cần phải điều chế 1 lượng muối đồng(II) sunfat.Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric? a, Axit sunfuric tác dụng với kim loại đồng b, Ax

Question

cần phải điều chế 1 lượng muối đồng(II) sunfat.Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric?
a, Axit sunfuric tác dụng với kim loại đồng
b, Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng
giải thích cho câu trả lời

in progress 0
Ruby 6 ngày 2021-09-09T14:31:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:32:41+00:00

  Chọn `B`

  vì `H_2SO_4` loang không tác dụng với đồng còn `H_2SO_4` đặc thì có

  `Cu+2H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O`

  0
  2021-09-09T14:32:56+00:00

  Đáp án:

  \(a\)

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề: “Kim loại đồng” ở câu a sửa thành “đồng (II) oxit”

  Giả sử cần điều chế 0,5 mol \(CuSO_4\)

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O\ (1)\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{H_2SO_4}=n_{CuSO_4}=0,5\ mol.\\ b,\ PTHH:Cu+2H_2SO_4\text{(đ, n)}\xrightarrow{t^o} CuSO_4+SO_2↑+2H_2O\ (2)\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{H_2SO_4}=2n_{CuSO_4}=1\ mol.\\ \text{Vì 0,5 < 1 nên:}\\ ⇒\text{Phương pháp a sẽ tiết kiệm được axit sunfuric.}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )