Can thứ nhất của 17 lít dầu,can thứ hai chứa 16 lít dầu.Số dầu đó được chia vào các chai như nhau,mỗi chai có 0,75 lít.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầ

Question

Can thứ nhất của 17 lít dầu,can thứ hai chứa 16 lít dầu.Số dầu đó được chia vào các chai như nhau,mỗi chai có 0,75 lít.Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-07-28T13:21:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:22:56+00:00

  Đáp án:

  44 chai dầu

  Giải thích các bước giải:

  Cả hai can chứa số lít dầu là:

  17 + 16 = 33 (lít)

  Có tất cả số chai dầu là:

  33 : 0,75 = 44 (chai)

  Đáp số: 44 chai dầu

  0
  2021-07-28T13:23:14+00:00

  Đáp án:

   44 l dầu

  Giải thích các bước giải:

   có tất cả số lít dầu là:

         17+16=33(l dầu)

  có tất cả số chai dầu là:

       33:0,75=44(l dầu)

              đáp số:44 l dầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )