Cần thực hiện n hiệm vụ nào để phát triển rừng ?

Question

Cần thực hiện n hiệm vụ nào để phát triển rừng ?

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-07-27T08:30:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:32:21+00:00

  Cần thực hiện nhiệm vụ nào để phát triển rừng ?

  + Trồng nhiều cây xanh 

  + Không chặt phá rừng

  + Không đột rừng

  + Tích cực tuyên truyền bảo vệ cây xanh 

  + Không vức xả bừa bãi hay những vật dễ cháy

  0
  2021-07-27T08:32:39+00:00

  Nhiệm vụ:

  -Trồng rừng, phủ xanh rừng.

  -Tuyên truyền bảo vệ rừng.

  -Không được chặt phá cây để lấy gỗ hoặc buôn lậu trái phép .

  – Phòng chống cháy rừng.

  –  Phải tuân theo các quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

  Mk xin hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )