Can you help me? I need … information.

Question

Can you help me? I need … information.

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-22T22:21:36+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:23:31+00:00

  @sóc

  Can you help me? I need some information.

  dịch:

  Bạn có thể giúp tôi được không? Tôi cần một vài thông tin.

  0
  2021-08-22T22:23:31+00:00

  Some  nha bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )