Càng lên vĩ độ cao thì nhiệt độ trung bình năm như thế nào ?

Question

Càng lên vĩ độ cao thì nhiệt độ trung bình năm như thế nào ?

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-06T10:00:30+00:00 1 Answers 304 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T10:01:34+00:00

    Vĩ độ càng cao => góc chiếu của mặt trời càng nhỏ => nhiệt lượng nhận dc càng ít => nhiệt độ TB năm càng giảm
    Vĩ độ càng cao =>sự chênh lệch góc chiếu giữa các tháng (các mùa ) càng lớn ==> nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thâp nhất có sự chệnh lệnh càng lớn =>biên độ nhiệt càng tăng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )