Cảnh quang nào thường có ở hoang mạc?

Question

Cảnh quang nào thường có ở hoang mạc?

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-09T09:55:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T09:57:21+00:00

  Đó là cảnh quan hoang mạc.

  0
  2021-08-09T09:57:30+00:00

  cảnh quan đới ở đới nóng và đới ôn hòa bạn nhé

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )