Cano chuyển động vs vận tốc =25 km/h so vs nước. Nước chảy vs v=5km/h.Tính Vcano so vs bờ trong các TH: a, cano đi xuôi dòng b, cano đi ngược dò

Question

Cano chuyển động vs vận tốc =25 km/h so vs nước. Nước chảy vs v=5km/h.Tính Vcano so vs bờ trong các TH: a, cano đi xuôi dòng b, cano đi ngược dòng c,cano đi theo hướng vuông góc vs bờ sông

in progress 0
Josie 1 năm 2021-12-06T20:31:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:32:23+00:00

  Đáp án:

  a, Vận tốc cano đi xuôi dòng là:

  $v=v_c+v_n=25+5=30$ km/h

  b, Vận tốc cano đi ngược dòng là:

  $v=v_c-v_n=25-5=20$ km/h

  c, Vận tốc cano đi vuông góc với dòng là:

  $v=\sqrt{v_c^2+v_n^2}=\sqrt{25^2+5^2}\approx 25,5$km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )