Canô đang ngược dòng qua điểm A thì gặp một bè gỗ trôi xuôi dòng. Canô đi tiếp 40 phút, do máy hỏng nên bị trôi theo dòng nước. Sau 10 phút sửa xong m

Question

Canô đang ngược dòng qua điểm A thì gặp một bè gỗ trôi xuôi dòng. Canô đi tiếp 40 phút, do máy hỏng nên bị trôi theo dòng nước. Sau 10 phút sửa xong máy, canô lại đuổi theo bè và gặp lại bè tại B. cho biết AB=4,5km, công suất của canô không đổi trong suốt quá trình chuyển động. Tính vận tốc dòng nước

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-15T09:43:27+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:45:04+00:00

  Đáp án:

   ${{v}_{nc}}=3km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc canô trên nước không chảy là ${{v}_{cano}}$

  Thời gian ca nô đi ra xa bè về phía thượng nguồn là t1 = 40 phút

  vì :trong thời gian ca nô bị hỏng máy khoảng cách giữa ca nô và bè vẫn như cũ.

  => Thời gian ca nô quay lại (đi về phía hạ lưu) cũng là 40 phút, hay t3 = 40 phút.

  thời gian bè trôi:

  $t={{t}_{1}}+{{t}_{2}}+{{t}_{3}}=40+10+40=90p=1,5h$

  vận tốc của nước:

  ${{v}_{nc}}=\dfrac{AB}{t}=\dfrac{4,5}{1,5}=3km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )