Cao nhân nào giỏi lý giúp em Một viên bi đồng có khối lượng 0,5 kg.Nung nóng viên bi từ x độ C đến y dộ C cần 1 nhiệt lượng bao nhiêu a, viết công th

Question

Cao nhân nào giỏi lý giúp em
Một viên bi đồng có khối lượng 0,5 kg.Nung nóng viên bi từ x độ C đến y dộ C cần 1 nhiệt lượng bao nhiêu
a, viết công thức tính nhiệt lượng
b, tính nhiệt lượng cần cho miếng đồng nóng lên

in progress 0
Liliana 4 giờ 2021-09-16T09:59:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T10:00:50+00:00

  Đáp án:

   Q=190(y-x)

  Giải thích các bước giải:

  a> công thức
  \(Q = m.c.\Delta t = m.c.({t_s} – {t_{tr}})\)

  b> Nhiệt lượng cần cho miếng đồng nóng lên
  \(Q = m.c.\Delta t = 0,5.380.(y – x) = 190(y – x)\)

  0
  2021-09-16T10:01:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a ) Công thức tính nhiệt lượng: Công thức tính nhiệt lượng thu vào Q = m . c . ∆t trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

  b) e ko hỉu đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )