Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ? a) Zn, Ne b) H, S c) Br, Be d) O, Na e) K, Kr. (Giúp nhanh nha

Question

Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?
a) Zn, Ne
b) H, S
c) Br, Be
d) O, Na
e) K, Kr.
(Giúp nhanh nha )

in progress 0
Emery 5 ngày 2021-12-04T05:43:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:44:35+00:00

  Chọn b, c, d. 

  B tạo hợp chất H2S. 

  C tạo hợp chất BeBr2.

  D tạo hợp chất Na2O. 

  Đáp án A, E có khí hiếm nên rất khó tham gia liên kết.

  0
  2021-12-04T05:44:50+00:00

  Những cặp nguyên tố dễ kết hợp với nhau để tạo thành hợp chất ổn định:

  b) H, S cho hợp chất H2S ; c) Br, Be cho hợp chất BeBr2 ;

  d) O, Na cho hợp chất Na2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )