Cắt cho ngọt tay liềm. Từ ngọt mang nghĩa chuyển hay gốc

Question

Cắt cho ngọt tay liềm. Từ ngọt mang nghĩa chuyển hay gốc

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-20T23:42:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:44:16+00:00

  Từ ” ngọt” mang nghĩa chuyển

  Vì: ngọt: mang nghĩ là thuận 

  0
  2021-11-20T23:44:23+00:00

  Cắt cho ngọt tay liềm. Từ ngọt mang nghĩa chuyển hay gốc

  => nghĩa chuyển nha !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )