Câu 1 (0,5 điểm): Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 mF. Biết dây dẫn có điện t

Question

Câu 1 (0,5 điểm): Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 mF. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch?

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-07-12T10:55:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:56:50+00:00

  Đáp án:

  \({4.10^{ – 3}}\left( s \right);250Hz\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  C = 0,2mF = {2.10^{ – 4}}F\\
  L = 2mH = {2.10^{ – 3}}H
  \end{array}\)

  Chu kì, tần số riêng của mạch

  \[\begin{array}{l}
  T = 2\pi \sqrt {LC}  = 2\pi \sqrt {{{2.10}^{ – 3}}{{.2.10}^{ – 4}}}  = {4.10^{ – 3}}\left( s \right)\\
  f = \frac{1}{T} = 250Hz
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )