câu 1:1 xe tải có khối lượng 1 tấn đi thẳng đều trên đường nằm ngang,lực ma sát lên xe tải bằng 1/10 trọng lượng ô tô. a) Tính lực kéo. b) Vẽ sơ đồ

Question

câu 1:1 xe tải có khối lượng 1 tấn đi thẳng đều trên đường nằm ngang,lực ma sát lên xe tải bằng 1/10 trọng lượng ô tô.
a) Tính lực kéo.
b) Vẽ sơ đồ biểu diễn lực trên ô tô.
câu 2: vận động viên đạp xe đạp trên quãng đường MNPQ. Đi MN tại 36km/h, hết 1h 45′. Đi NP tại 45km/h,mất 45 phút. Đi PQ tại 30km/h mất 30 phút. Tính độ dài MNPQ, Vtb trên quãng đường MNP.
Câu 3: 1 người đi từ a đến b vs vận tốc 10m/s. 1 tiếng sau 1 người khác đi từ b về a với vận tốc 24km/h. bt ab sài 120km, tìm thời gian 2 người gặp nhau tính từ khi người thứ 2 bắt đầu đi.

in progress 0
Eloise 5 ngày 2021-12-05T07:39:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:40:54+00:00

  Đáp án: câu 1:1 xe tải có khối lượng 1 tấn đi thẳng đều trên đường nằm ngang,lực ma sát lên xe tải bằng 1/10 trọng lượng ô tô.

  a) Tính lực kéo.

  b) Vẽ sơ đồ biểu diễn lực trên ô tô.

  câu 2: vận động viên đạp xe đạp trên quãng đường MNPQ. Đi MN tại 36km/h, hết 1h 45′. Đi NP tại 45km/h,mất 45 phút. Đi PQ tại 30km/h mất 30 phút. Tính độ dài MNPQ, Vtb trên quãng đường MNP.

  Câu 3: 1 người đi từ a đến b vs vận tốc 10m/s. 1 tiếng sau 1 người khác đi từ b về a với vận tốc 24km/h. bt ab sài 120km, tìm thời gian 2 người gặp nhau tính từ khi người thứ 2 bắt đầu đi.

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )