câu 1 1 km=………………. m 1m=………….dm=………..cm=………….mm 1m3=……….dm3=……….cm3………..mm3 1m3=……….lít=…

Question

câu 1
1 km=………………. m
1m=………….dm=………..cm=………….mm
1m3=……….dm3=……….cm3………..mm3
1m3=……….lít=……..m lít=………..cc
1 tạ=……….kg=………….g=……………..mg
1 tấn=……….tạ
câu 2 Có những lực nào mà tác dụng lên vật ? lực đó có phương và chiều như thế nào ? tại sao vật m vẫn đứng yên ?
câu 3 Một học sinh đá quả bóng lăn trên sân cỏ.Lực mà học tác dụng nên quả bóng gây ra kết quả gì?
câu 4 Trọng lực là gì ? Nêu đơn vị của trọng lực ?
câu 5 Tại sao khi ta đo một đại lượng vật lý , ta phải chọn dụng cụ đo cho phù hợp quá nhỏ.

in progress 0
Lyla 4 tháng 2021-08-24T20:20:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:21:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  1km = 1000m

  1m = 10dm = 100cm = 1000mm

  1m3 = 1000dm3 = 1 000 000cm3 = 1 000 000 000mm3

  1m3 = 1000 lít = 1 000 000ml = 1 000 000cc

  1 tạ = 100kg = 100 000g = 100 000 000 mg

  1 tấn = 10 tạ

  Câu 2:

  Những lực tác dụng lên vật là lực kéo và lực đẩy. Lực có đó có 2 phương là phương thẳng đứng và phương nằm ngang. Chiều của lực là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Vật m vẫn đứng yên vì do nó chịu lực của hai lực cân bằng

  Câu 3: 

  Lực mà học sinh tác dụng lên quả bóng gây ra kết quả là biến đổi chuyển động

  Câu 4:

  Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Đơn vị của trọng lực là Niu tơn

  Câu 5:

  Khi ta đo một đại lượng vật lý, ta phải chọn dụng cụ đo cho phù hợp vì nếu quá nhỏ thì sẽ không đo được các vật to hơn hay nặng hơn

  Đúng hem nhể ‘-‘

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )