Câu 1 (1đ): Viết công thức tính lực đẩy Acsimet. Tên, đơn vị của mỗi đại lượng. Câu 2 (2đ): Cho ba ví dụ về công cơ học. Chỉ ra lực thực hiện công tr

Question

Câu 1 (1đ): Viết công thức tính lực đẩy Acsimet. Tên, đơn vị của mỗi đại lượng.
Câu 2 (2đ): Cho ba ví dụ về công cơ học. Chỉ ra lực thực hiện công trong mỗi ví dụ
Câu 3 (3đ): Một bình thủy tinh cao 1,2 m được chứa đầy nước.
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình. Cho `d_{nước}` = 10 000 N/m3.
b) Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm B cách đáy bình 0,65m ?

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-05T18:24:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:25:30+00:00

  Câu 1: Công thức tính lực đẩy Acsimet:

  `F_A= d.V`

  Trong đó:

  `F_A`: Lực đẩy Acsimet $(N)$

  `d`: trọng lượng riêng của chất lỏng$ (N/m3$)

  `V`: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ $(m)$

  Câu 2:

  – Con bò đang kéo xe `=>` Lực thực hiện công : lực kéo

  – Người đẩy xe đang chuyển động `=>` Lực thực hiện công : lực đẩy

  Câu 3:

  Tóm tắt:

  `h_A = 1,2m`

  `h_B = 1,2 -0,65 = 0,55m`

  `d_{nước} = 10000` $N/m3$

  `P_A= ?`

  `P_B = ? `

  Giải:

  a) Áp suất nước tác dụng lên điểm A ở đáy bình là:

  $P_A=d. h_A = 10000. 1,2 = 12000 (N/m^2)$

  b) Áp suất nước tác dụng lên điểm B cách đáy bình 0,65m là:

  $P_B = d. h_B = 10000.0,55 = 5500 (N/m^2)$

  0
  2021-09-05T18:25:32+00:00

  `=>` Tặng bạn 

  1)

  Công thức tính lực đẩy acsimet Fa=d.V

  Fa: Lực đẩy acsimet (N)

  d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N\m3)

  V: Thể tích phần chìm (m3)

  2)

  Vd1: Con bò đang kéo xe

  Lực thực hiện công: lực kéo

  Vd2: Người đẩy xe đang chuyển động

  Lực thực hiện công: lực đẩy

  3)

  a, Áp suất tác dụng lên điểm A ở đáy bình là:

  p=d.h=10000.1,2=12000 (Pa)

  b, Áp suất tác dụng lên điểm B là:

  p=d.h=10000.(1,2-0,65)=5500 (Pa) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )