Câu 1: (2 điểm) Em hãy xây dựng một tình huống và xử lý tình huống đó để thể hiện phẩm chất đạo đức liêm khiết?

Question

Câu 1: (2 điểm) Em hãy xây dựng một tình huống và xử lý tình huống đó để thể hiện phẩm
chất đạo đức liêm khiết?

in progress 0
Elliana 31 phút 2021-09-09T21:56:31+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T21:58:16+00:00

    kì thì học kì sắp tới bạn A ko học bài và nhờ em nhắc hộ sẽ cho em 500$ nhưng em Ko đồng ý và khuyên bạn hay học đi còn kịp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )