Câu 1: (2 điểm) Em hãy cho biết mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào ? Câu 2: ( 2 điểm) Nêu những đ

Question

Câu 1: (2 điểm) Em hãy cho biết mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông
Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào ?
Câu 2: ( 2 điểm) Nêu những điểm tương đồng về xã hội của các nước Đông
Nam Á?
giúp mình với ạ :((

in progress 0
Adalyn 13 phút 2021-09-09T14:42:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:44:40+00:00

  Câu 1:

  -Mục tiêu của Hiệp hội các nước ĐNÁ thay đổi theo thời gian như sau:

  +Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự.

  +Cuối thập niên 70, đầu 80 xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng trở thành xu hướng chính.

  +Đến năm 1998 đặt ra mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.

  +Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.


  Câu 2:

  Có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân các nước Đông Nam Á vì:

   -Dân cư Đông Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, cùng sống trong môi trường nhiệt đới gió mùa, cùng có nền văn minh lúa nước, vị trí là cầu nối giữa đất liền và hải đảo…

  0
  2021-09-09T14:44:46+00:00

  câu 1;

  Trong 25 năm đầu ,hiệp hội được tổ chức như 1 khối quan hệ hợp tác về quân sự

  – Cuối thập niên 70 và đầu 80 xu thês hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng trở thành xu hướng chính

  – Đến năm 1998 đặt ra mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.

  – Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

  câu 2;

  – Cùng nằm trong môi trường nhiệt đới gió mùa
  – Cùng có nền văn minh lúa nước, cùng có lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc
  – Phong tục, tập quán, tín ngưỡng khác nhau tạo nên sự đa dạng về văn hóa của khu vực
  – Các tôn giáo lớn: Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )