Câu 1: 3m^2 =…………. . Câu trả lời sai là: a) 0,03 dam^2 b) 300 dm^2 c) 0,0003 ha d) 30 dm^2

Question

Câu 1: 3m^2 =…………. . Câu trả lời sai là:
a) 0,03 dam^2
b) 300 dm^2
c) 0,0003 ha
d) 30 dm^2

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-21T02:45:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:47:12+00:00

  Đáp án:

   3m²=…..câu trả lời nào sai

  a) 0,03 dam^2

  b) 300 dm^2

  c) 0,0003 ha

  d) 30 dm^2

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-21T02:47:15+00:00

  d) 30 dm²

  Vì 1m² = 100dm²

  nên 3m² = 300dm²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )