Câu 1: a) (19 √200 – 3 √450 +2 √50) ÷ √10 b) √12- 3 √7 – √12+3 √7 Câu 2: Cho Q= ( 1/ √x – 1 – 1/ √x ) ÷ ( √x+1/ √x-2 – √x+2/ √x-1) a) Tìm ĐK

Question

Câu 1:
a) (19 √200 – 3 √450 +2 √50) ÷ √10
b) √12- 3 √7 – √12+3 √7
Câu 2:
Cho Q= ( 1/ √x – 1 – 1/ √x ) ÷ ( √x+1/ √x-2 – √x+2/ √x-1)
a) Tìm ĐKXĐ
b) Rút gọn
c)Tìm x để Q > 0
Câu 3: Cho
a) (5+2 √6 ) ( 49-20 √6 ) √5-2 √6 / 9 √3-11 √2 = 1
b) √6-2 √ √2+12+ √18-8 √2 là 1 số nguyên

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-13T13:38:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:40:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  a) (19√200 – 3√450 + 2√50 ): √10

  =19√20 – 3√45 + 2√5

  = 38√5 – 9√5 + 2√5

  = 31√5

  b) √12 – 3√17 – √12 + 3√7

  =(√12 – √12 ) – (3√17 + 3√7)

  = – 3√17 + 3√7

  Nhớ cho mình 5 ???? nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )