Câu 1 a)A=33…3( 50 chữ số 3)×33…3( 50 chữ số 3) b)B=33…3( 100 chữ số 3)×66…6( 100 chữ số 6) Help me!

Question

Câu 1
a)A=33…3( 50 chữ số 3)×33…3( 50 chữ số 3)
b)B=33…3( 100 chữ số 3)×66…6( 100 chữ số 6)
Help me!

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-09-13T08:15:48+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:17:46+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  33 …..3(50 chữ số 3)×33…..3(50 chữ số 3)

  =11111…111(50 chữ số 1)×3×33……3(50 chữ số 3)

  =111….111(50 chữ số 1)×99…..9(50 chữ số 9)

  =11111….111(50 chữ số 1)×(10000……0(50 chữ số 0)-1)

  =1111…10000….0(50 chữ số 0 lẫn chữ số 1)-11111…1(50 chữ số 1)

  =11111…1(49 chữ số 1)0888888888(49 chữ số 8)9

  Còn câu b cậu làm tương tự như vậy nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )