câu 1 : a) chữ số 5 trong số thập phân 98,543 thuộc hàng nào ? b) số tháp phân 0,45 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là c) trung bình một người th

Question

câu 1 : a) chữ số 5 trong số thập phân 98,543 thuộc hàng nào ?
b) số tháp phân 0,45 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là
c) trung bình một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 giờ 15 phút . 4 sản phẩm …. thời gian
d) 1 hình thang có đáy lớn là 6,2m , đáy nhỏ là 3,8m và chiều cao là 5m . diện tích hình thang là \
câu 2
a) khoảng thời gian từ 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là ………
b) muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy ………………… nhân với ……….. rồi chia cho 2
câu 3 đúng ghi đ sai ghi s
9,84 m3 < 9,084 m3 ............... 4 3 ----- tạ = 0,34 tấn ..................... 10 3 1 ----- giờ = 105 phút .................. 4 16 m2 8 dm2 < 1608 dm2 ................ câu 4 : đặt tính rồi tính 324,67 + 47,17 896,7 - 98 , 07 31,7 x 2,5 72 , 48 : 24 câu 5 a) tím x b) tính 4,4 x X = 2,4 x 5,5 1 giờ 45 phút + 3,5 giờ x 4 câu 6 lúc 8 giờ 45 phút , hai bạn Hồng ở A và Cúc ở B đi lại gặp nhau . Hồng đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ . Cúc đi bộ với vận tốc 5km/giờ . Biết A cách B 25,5 km . Hỏi hai bạn gặp nhau lúc mấy giờ vfa chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km câu 7 tổng của hai số là 35 . Nếu thêm vào số lớn 0,4 đơn vị và bớt ở số bé đi 0,4 đơn vị thì số bé bằng 2/3 số lớn . Tìm hai số đó . hãy tóm tắt bằng sơ đồ rôi giải

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-11-10T20:09:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:10:54+00:00

  Câu 1 : a) phần trăm 

              b ) 45/100 

             c) 1 giờ 15 phút x 4 = 5 giờ 20 phút 

           d) DT HT là 🙁  6,2 + 3,8 ) x 5 : 2 = 25 ( m ) 

  Câu 2 : 

  a) 40 phút     b) STG = a x c : 2 

  Câu 4 : 

  324,67 + 47,17 = 371,84 

  896,7 – 98,07 = 298,63 

  31,7 x 2,5 = 79,25 

  72,48 : 24 = 3,02 

  Câu 5 : a) 4,4 x X = 2,4 x 5,5 

                 4,4 x X = 13,2 

                        x = 13,2 : 4,4 

                       x = 3 

  b) 1 giờ 45 phút + 3,5 giờ x 4 

      1 giờ 45 phút + 14 giờ 00 phút 

    = 15 giờ 45 phút 

    Sorry Mik chỉ làm dc mấy bài 

  xin lỗi rất nhiều

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )