Câu 1 a. Đại lượng nào của một vật cho biết vật có khả năng thực hiện công? Đơn vị của đại lượng này là gì? b. Nêu ví dụ về một số vật trong cuộc sống

Question

Câu 1
a. Đại lượng nào của một vật cho biết vật có khả năng thực hiện công? Đơn vị của đại lượng
này là gì?
b. Nêu ví dụ về một số vật trong cuộc sống có thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, có động
năng, có cả thế năng và động năng.
c. Mũi tên đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học?
Câu 2
a. Mỗi lần tim đập, tim thực hiện một công để đưa 60g máu di
chuyển trong cơ thể lên độ cao trung bình là 40cm . Cho biết tim
đạp trung bình 72 lần mỗi phút. Tính công do tim thực hiện trong
1 phút và công suất trung bình của tim khi hoạt động.
b. Một người đi xe đạp trên mặt đường ngang. Khi đạp xe, người
này tạo ra một lực kéo F = 60N và xe chuyển động thẳng đều với
tốc độ 10,8km/h. Hãy tìm công suất của người này.

in progress 0
Eden 1 năm 2021-10-20T02:56:28+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:57:38+00:00

  Câu 1:

  a) Đại lượng công có đơn vị Jun (J)

  b) Thế năng trọng trường + Động năng: Quả táo đang rơi

  Thế năng đàn hồi: lò xo

  c) Thế năng và động năng

  Câu 2:

  a) Công do tim thực hiện là:

  \(A = 72mgh = 72.0,06.10.0,4 = 17,28J\)

  Công suất của tim là:

  \(P = \dfrac{A}{t} = \dfrac{{17,28}}{{60}} = 0,288W\)

  b) Công suất là:

  \(P = Fv = 60.3 = 180W\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )