Câu 1. a)Giải phương trình sau: lx-3l + lx+2l=7 b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: x^2 – 7x + 14 lớn hơn hoặc bằng 2 C

Question

Câu 1.
a)Giải phương trình sau:
lx-3l + lx+2l=7
b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
x^2 – 7x + 14 lớn hơn hoặc bằng 2
Câu 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một đội theo thợ mỏ kế hoạch khai thác một lượng than. Họ dự định mỗi ngày khai thác 50 tấn. Do cải tiến kĩ thuật đội đó đã tăng năng suất nên mỗi ngày nên khai thác được 57 tấn than. Vì vậy, họ không Các hoàn thiện trước kế hoạch một ngày mà còn vượt chỉ tiêu 13 tấn. Tính số than đội đó định khai thác theo kế hoạch.
Câu 3. Cho ABC có AB = 18cm , AC = 24cm , BC = 30cm. Gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt AC, AB lần lượt tạo D và E.
a) Chứng minh rằng: tam giác ABC đồng dạng với tam giác MDC.
b) Tính độ dài các cạnh MDC.
c) Tính độ dài BE , EC.
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD ; ABCD là hình vuông cạnh 20cm, cạnh bên 24cm. Tính thể tích hình chóp.

in progress 0
Raelynn 2 giờ 2021-10-12T01:45:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:46:41+00:00

  Đáp án:

   B) x^2 – 7x + 14 lớn hơn hoặc bằng 2

  <->x^2-7(x-2)=<2

  <->x^2-7=<2

       x-2=<-2

  <->x^2=<5->x=<0( tm)

       x-2=<-2->x=<0( tm)

  PT có tập nghiệm S ={x=<0}

  Giải thích các bước giải

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )