Câu 1: a. Nhân hoá là gì? Nêu tác dụng của nhân hoá? b. Xác định và gọi tên kiểu nhân hoá trong câu ca dao sau: Núi c

Question

Câu 1:
a. Nhân hoá là gì? Nêu tác dụng của nhân hoá?
b. Xác định và gọi tên kiểu nhân hoá trong câu ca dao sau:
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương!

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-07-27T08:40:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:41:54+00:00

  a) Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Nhân hóa có tác dụng làm cho các sự vật trở nên sống động gần gũi với con người
  b) Kiểu nhân hoá trò chuyện xưng hô với vật như đối với con người

  0
  2021-07-27T08:42:14+00:00

  nhân hóa là gọi hoặc tả con vật , cây côi , đồ vật ,…. bằng những từ vốn được gọi hoặc tả con người 

  tác dung làm cho chúng chở nên gần gũi hơn thân thiết hơn với con người 

  kiểu nhân hóa là trò chuyện xưng hô với vật như đối với người ( núi ơi ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )