câu 1: a.Thế nào là lãnh địa phong kiến? b.So sánh nền kinh tế trong lãnh địa và nền kinh tế trong thành thị. câu 2: a.Thế nào là chế độ quân chủ? b.S

Question

câu 1:
a.Thế nào là lãnh địa phong kiến?
b.So sánh nền kinh tế trong lãnh địa và nền kinh tế trong thành thị.
câu 2:
a.Thế nào là chế độ quân chủ?
b.So sánh chế độ quân chủ của xã hội phong kiến ở phương Đông và Phương Tây?
câu 3:
Em hãy giải thích vì sao nói Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh có nhiều công lao với đất nước ta.
-Ngô Quyền:
-Đinh Bộ Lĩnh:
Câu 4:Nhận xét những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
Câu 5:Tại sao nói cuộc tiến công của quân ta vào đất Tống năm 1075 chỉ là cuộc tiến công để phòng vệ
chứ không phải là xâm lược? Ý nghĩa của cuộc tiến công để tự vệ đó?
* Giải thích:
*Ý nghĩa:

in progress 0
Gianna 2 giờ 2021-09-10T20:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T20:52:50+00:00

  Câu 1: a) Lãnh địa phong kiến:

  – Là vùng đất rộng lớn mà quý tộc chiếm được biến thành khu đất riêng của mình

  – Tổ chức: như 1 đất nước nhỏ thu nhỏ.

  – Hoạt động:

  + Lãnh chúa: bốc lột nông nô, không phải  làm việc, sống sung sướng xa hoa, có tiền có quyền

  +Nông nô: lao động vất vả, nhận đất canh tác, nộp tô và các thứ thuế khác. Cuộc sống khổ cực bị bốc lột.

  – Đặc trưng kinh tế: là đơn vị kinh tế chính trị mang tính tự cung tự cấp khép kính.

  b) Sự khác nhau là:

  -Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa phong kiến

  – Kinh tế thành thị chủ yếu là thủ công nghiệp- thương nghiệp.

  Câu 2:

   a)Chế độ quân chủ là: thế chế nhà nước do vua đứng đầu.

  b) so sánh thế chế nhà nước của phương Đông và phương Tây là

  -Phương Đông: theo chế độ quân chủ tập quyền

  -Phương Tây: lúc đầu quân lực của vua bị hạn chế, lãnh địa đến thế kỉ 15 quyền lực tập trung vào tay vua ( quân chủ tập quyền).

  Câu 3:

  -Ngô Quyền: chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống tẹi của các triều địa phong kiến phương Bắc, thống nhất đất nước, khẳng định nền độc lập lâu dài của nước ta.

  – Đinh Bộ Lĩnh: dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

  Câu 4: Những nét độc đáo về cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt là:

  – Lý thường kiệt đã đánh vào tinh thần của giặc bằng cách đọc bài sông núi nước nam

  – Chủ động giảng hoà kết thúc chiến tranh có lợi cho ta.

  Câu 5:

  * Giải thích: Đó không được gọi là xâm lược mà được gọi là phòng vệ để bảo vệ đất nước trước chiến tranh.Sau khi kết thúc chiến tranh quân ta đã rút quân về nước không lấy của cải, vật chất của TQ.

  * Ý nghĩa: 

  -Làm thay đổi kế hoạch của địch

  – Ta có thêm thời gian để chuẩn bị

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-10T20:53:20+00:00

  Câu 1:
  a. Lãnh địa phong kiến là vùng đấtđai rộng lớn mà lãnh chúa chêmế đoạt được dàg riêng cho mình
  b. Nền kinh tế trong lãnh địa khác vớinề kinh tế trong thành thị là:

     – Nền kinh tế trong lãnh địa là nề kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp, chủ yếu là nông nghiệp
     – Nền kinh tế thành thị có sự trao đổi buôn bán tự do, chủ yếu là thương nghiệp và thủ công nghiệp
  Câu 2 
  a. Chế độ quân chủ là chế độ do vua đứng đầu, mọi quyền lực đều vào tay vua
  b. Chế độ quân chủ ở:
      Phương Đông : Tập chung quyền lực vào tay vua

      Phương Tây : Quyền lực của vua bị hajnn chế trong các lãnh địa
                            Đến thế kỉ 15 mớitậpchung và tay vua

  Câu 3:

  Nói Ngô Quyền và Định Bộ Lĩnhcó nhều công lao với đất nước vì:

  – Ngô Quyền : +Đánh bại quân Nam Hán, giúp nước ta thoát khỏihơn nghìn năm Bắc thuộc
                          + Xây dựng đất nước
  – Đinh Bộ Lĩnh : +Dẹp loạn 12 sứ quân
                            + Xây dựng đất nước
  Câu 4;
  Nét độc đáo trong cách đánh giạc của Lý Thường Kiệt là:

  – Thay vì ngồi chờ giặc thì chủ động tiến công để phòng thủ
  – Chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách đề nghị “giảng hòa”

  Câu 5 : 

  * Giai thích :Nói cuộc tiến công của quâ ta vào đấtTống năm 1075 chỉ làtiến công là không phải xâm lược quân ta chỉ tiêu diệt căn cứ của giặc chứ không cướp bóc của chúng
  Ý nghĩa : 

  – Làm hoang mang quân giặc, đẩy chúng vào thế bị động

  – Làm chậm cuộc tiế công xâm lược của nhà Tống vào nước ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )