Câu 1: a) Tính S = 1-2-3+4+5-6-7+8+ … +2001-2002-2003+2004+2005 b) Tìm số nguyên dương x sao cho 5x+13 là bội của 2x+1

Question

Câu 1:
a) Tính S = 1-2-3+4+5-6-7+8+ … +2001-2002-2003+2004+2005
b) Tìm số nguyên dương x sao cho 5x+13 là bội của 2x+1

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-10-28T13:23:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:25:09+00:00

  a,

  S=(1−2−3+4) +(5−6−7+8) +…..+(2001−2002−2003+2004) + 

  Vậy 

  b, là bội của 

   ⋮ 

  () – 5()⋮ 

   ⋮ 

  ⇔  ⋮ 

   ∈ Ư(21)={±1;±3;±7;±21}

  ⇒ ∈ {−20;−6;−2;0;2;4;8;22}

  ⇒ x ∈ {−10;−3;−1;0;1;2;4;11}

  Vậy x ∈ {−10;−3;−1;0;1;2;4;11}

   chúc bạn học tốt mong được là câu trả lời hay nhất

   

  0
  2021-10-28T13:25:28+00:00

   đó 2  câu a và b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )