Câu 1 Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợ

Question

Câu 1
Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợi vẻ vang cho Tổ quốc.
A. Trần Thủ Độ
B. Trần Khánh Dư
C. Trần Quang Khải
D. Trần Hưng Đạo
Câu 2
Bộ “Đại Việt Sử kí” là tác phẩm của ai?
A. Lê Hữu Trác
B. Lê Văn Hưu
C. Trần Quang Khải
D. Trương Hán Siêu
Câu 3
Chiến thắng của quân dân Đại Việt đã mở ra thời đại mới – thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta là
A. chiến thắng Bạch Đằng năm 938
B. chiến thắng Như Nguyệt năm 1075.
C. chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
D. chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.
Câu 4
Thờì Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bá vào nước ta?
A. Hệ tư tưởng Nho giáo truyền vào nước ta.
B. Hệ tư tưởng Ấn Độ giáo truyền vào nước ta.
C. Hệ tư tưởng Phật giáo truyền vào nước ta.
D. Hệ tư tưởng Nho giáo, Phật giáo truyền vào nước ta.
Câu 5
Đầu thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nào?
A. Nhà Minh.
B. Nhà Nguyên.
C. Nhà Tống.
D. Nhà Thanh.
Câu 6
Vị vua nào dưới thời Trần khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật và lập ra dòng Thiên Trúc Lâm Đại Việt.
A. Vị vua Trần Nhân Tông.
B. Vị vua Trần Anh Tông.
C. Vị vua Trần Thánh Tông.
D. Vị vua Trần Thái Tông.
Câu 7
Ai là tác giả của tác phẩm “ Bạch Đằng giang phú”, một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc?
A. Tác giả là Lý Thường Kiệt.‎
B. Tác giả là Trương Hán Siêu
C. Tác giả là Trần Quốc Tuấn.
D. Tác giả là Nguyễn Trãi.
Câu 8
Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói nổi tiếng thể hiện sự tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm chống giặc giữ nước của danh tướng nào dưới thời Trần?
A. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Bình Trọng.
C. Trần Quốc Toản
D. Trần Thủ Độ.
Câu 9
Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu?
A. ở Thăng Long
B. ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá)
C. ở Chí Linh (Thanh Hoá)
D. ở Lam Sơn (Thanh Hoá)
Câu 10
Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của cháu Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm?
A. Nguyễn Hoàng
B. Lê Chiêu Thống
C. Nguyễn Kim
D. Nguyễn Ánh
Câu 11
Bộ sử đầu tiên của nước ta được biên soạn có nhan đề là:
A. Đại Việt thông sử.
B. Đại Việt sử.
C. Đại Việt Sử kí toàn thư.
D. Đại Việt sử kí
Câu 12
Dưới thời nhà Lê, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì?
A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ
B. Khắc tên những anh hùng có công với nước
C. Khắc tên những người có học hàm
D. Khắc tên những vị vua thời Lê Sơ
Câu 13
Công trình nghệ thuật, Kiến trúc nào của nước ta thuộc “An Nam tứ đại khí”?
A. Chùa Diên Hựu
B. Đền Ngọc Sơn.
C. Chùa Trần Quốc
D. Đền Quán Thánh.
Câu 14
Tình hình khoa học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ XI- XV:
A. Chủ yếu phát triển về khoa học xã hội, hạn chế sự phát triễn khoa học kĩ thuật.
B. Phát triễn toàn diện.
C. Phát triễn tương đối toàn diện.
D. Đã có những bước tiến đang kể so với thế giới.
Câu 15
Hệ tư tưởng phong kiến và các tôn giáo lớn nào được truyền vào nước ta thời Bắc thuộc?
A. Phật giáo, Nho giáo, ấn độ giáo
B. Đạo giáo, Phật giáo, Hồi giáo
C. Nho giáo, phật giáo, Thiên chúa giáo
D. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo
Câu 16
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, quân dân Đại Việt đã đập tan quân xâm lược
A. Tống.
B. Mông –Nguyên
C. Nam Hán.
D. Minh .
Câu 17
Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê là:
A. Lý Thường Kiệt.
B. Lê Hoàn.
C. Lê Lợi.
D. Lê Long Đỉnh.
Câu 18
Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần chủ yếu nào để bàn kế đánh giặc?
A. Nội bộ tướng lĩnh nhà Trần.
B. các vương hầu quý tộc.
C. đại biểu của các tầng lớp nhân dân.
D. các bậc phụ lão có uy tín.
Câu 19
Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa?
A. Càn Long
B. Sầm Nghi Đống
C. Tống Sĩ Nghị
D. Hứa Thế Thanh
Câu 20
Chùa Diên hựu được xây dựng vào:
A. Thời Lê
B. Thời Lý.
C. Thời Trần
D. Thời Nguyễn.

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-10-12T07:49:13+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:50:20+00:00

  Câu 1
  Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng lĩnh tài năng chiến đấu chống quân xâm lược Mông – Nguyên giành thắng lợi vẻ vang cho Tổ quốc.
  A. Trần Thủ Độ
  B. Trần Khánh Dư
  C. Trần Quang Khải
  D. Trần Hưng Đạo
  Câu 2
  Bộ “Đại Việt Sử kí” là tác phẩm của ai?
  A. Lê Hữu Trác
  B. Lê Văn Hưu
  C. Trần Quang Khải
  D. Trương Hán Siêu
  Câu 3
  Chiến thắng của quân dân Đại Việt đã mở ra thời đại mới – thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta là
  A. chiến thắng Bạch Đằng năm  938
  B. chiến thắng Như Nguyệt năm 1075.
  C. chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.
  D. chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.
  Câu 4
  Thờì Bắc thuộc, hệ tư tưởng phong kiến nào được truyền bá vào nước ta?
  A. Hệ tư tưởng Nho giáo truyền vào nước ta.
  B. Hệ tư tưởng Ấn Độ giáo truyền vào nước ta.
  C. Hệ tư tưởng Phật giáo truyền vào nước ta.
  D. Hệ tư tưởng Nho giáo, Phật giáo truyền vào nước ta.
  Câu 5
  Đầu thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nào?
  A. Nhà Minh.
  B. Nhà Nguyên.
  C. Nhà Tống.
  D. Nhà Thanh.
  Câu 6
  Vị vua nào dưới thời Trần khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật và lập ra dòng Thiên Trúc Lâm Đại Việt.
  A. Vị vua Trần Nhân Tông.
  B. Vị vua Trần Anh Tông.
  C. Vị vua Trần Thánh Tông.
  D. Vị vua Trần Thái Tông.
  Câu 7
  Ai là tác giả của tác phẩm “ Bạch Đằng giang phú”, một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc?
  A. Tác giả là Lý Thường Kiệt.‎
  B. Tác giả là Trương Hán Siêu
  C. Tác giả là Trần Quốc Tuấn.
  D. Tác giả là Nguyễn Trãi.
  Câu 8
  Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói nổi tiếng  thể hiện sự tự tôn dân tộc, ý chí quyết  tâm chống giặc giữ nước của  danh tướng nào dưới thời Trần?
  A. Trần Quốc Tuấn.
  B. Trần Bình Trọng.
  C. Trần Quốc Toản
  D. Trần Thủ Độ.
  Câu 9
  Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lớn được xây dựng ở đâu?
  A. ở Thăng Long
  B. ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá)
  C. ở Chí Linh (Thanh Hoá)
  D. ở Lam Sơn (Thanh Hoá)
  Câu 10
  Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của cháu Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm?
  A. Nguyễn Hoàng
  B. Lê Chiêu Thống 
  C. Nguyễn Kim
  D. Nguyễn Ánh
  Câu 11
  Bộ sử đầu tiên của nước ta được biên soạn có nhan đề là:
  A. Đại Việt thông sử.
  B. Đại Việt sử.
  C. Đại Việt Sử kí toàn thư.
  D. Đại Việt sử kí
  Câu 12
  Dưới thời nhà Lê, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì?
  A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ
  B. Khắc tên những anh hùng có công với nước
  C. Khắc tên những người có học hàm
  D. Khắc tên những vị vua thời Lê Sơ
  Câu 13
  Công trình nghệ thuật, Kiến trúc nào của nước ta thuộc “An Nam tứ đại khí”?
  A. Chùa Diên Hựu
  B. Đền Ngọc Sơn.
  C. Chùa Trần Quốc
  D. Đền Quán Thánh.
  Câu 14
  Tình hình khoa học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ XI- XV:
  A. Chủ yếu phát triển về khoa học xã hội, hạn chế sự phát triễn khoa học kĩ thuật.
  B. Phát triễn toàn diện.
  C. Phát triễn tương đối toàn diện.
  D. Đã có những bước tiến đang kể so với thế giới.
  Câu 15
  Hệ tư tưởng phong kiến và các tôn giáo lớn nào được truyền vào nước ta thời Bắc thuộc?
  A. Phật giáo, Nho giáo, ấn độ giáo
  B. Đạo giáo, Phật giáo, Hồi giáo
  C. Nho giáo, phật giáo, Thiên chúa giáo
  D. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo
  Câu 16
  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, quân dân Đại Việt đã đập tan quân xâm lược
  A. Tống.
  B. Mông –Nguyên
  C. Nam Hán.
  D. Minh .
  Câu 17
  Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê là:
  A. Lý Thường Kiệt.
  B. Lê Hoàn.
  C. Lê Lợi.
  D. Lê Long Đỉnh.
  Câu 18
  Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần chủ yếu nào để bàn kế đánh giặc?
  A. Nội bộ tướng lĩnh nhà Trần.
  B. các vương hầu quý tộc.
  C. đại biểu của các tầng lớp nhân dân.
  D. các bậc phụ lão có uy tín.
  Câu 19
  Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa?
  A. Càn Long
  B. Sầm Nghi Đống
  C. Tống Sĩ Nghị
  D. Hứa Thế Thanh
  Câu 20
  Chùa Diên hựu được xây dựng vào:
  A. Thời Lê
  B. Thời Lý.
  C. Thời Trần
  D. Thời Nguyễn.

  0
  2021-10-12T07:50:46+00:00

  Câu 1 : C

  Câu 2 : B

  Câu 3 : A

  Câu 4 : D

  Câu 5 : A

  Câu 6 : A

  Câu 7 : B

  Câu 8 : D

  Câu 9 : A

  Câu 10 : B

  Câu 11 : C

  Câu 12 : A

  Câu 13 : C

  Câu 14 : c

  Câu 15 : D

  Câu 16 : C

  Câu 17 : B

  Câu 18 : D

  Câu 19 : B

  Câu 20 : B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )