Câu 1:Bạn Như có khẳng năng nhìn rõ các vật cách mắt từ 20cm trở ra đến 300cm.Mắt bạn ấy bị sao(bình thường,cận thị,lão thị) Câu 2:Khi thổi bong bóng

Question

Câu 1:Bạn Như có khẳng năng nhìn rõ các vật cách mắt từ 20cm trở ra đến 300cm.Mắt bạn ấy bị sao(bình thường,cận thị,lão thị)
Câu 2:Khi thổi bong bóng xà phòng dưới ánh nắng mặt trời, ta thấy có nhiều màu sắc như cầu vòng là
do?

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-07-18T19:43:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:44:37+00:00

  Câu 1:

  Do bạn Như có điểm cực viễn cách mắt 300cm nên mắt bạn bị cận thị.

  Câu 2:

  Khi quan sát bong bóng xà phòng ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau bởi vì chùm ánh sang trắng của mặt trời chiếu tới chúng bị phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )