Câu 1 :Bản thân em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ trật tự an toàn giao thông Câu 2: Nêu quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và nêu ví dụ minh họa Câu 3 : Ch

Question

Câu 1 :Bản thân em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ trật tự an toàn giao thông
Câu 2: Nêu quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và nêu ví dụ minh họa
Câu 3 : Cho tình huống sau:
An năm nay 14 tuổi .Một hôm đi sang nhà bạn ,An đã mượn chiếc xe máy của mẹ để chở hai bạn đi . Vì muộn nên cả 3 bạn không kịp đội mũ bảo hiểm ,đi phóng nhanh. Em có nhận xét gì về việc làm của An .Theo em An đã mắc phải những lỗi gì khi đi đường?

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-08-25T07:06:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:07:23+00:00

  câu 1

  + Học để hiểu về luật an toàn giao thông và các biển báo trên đường

  + Không chơi đùa dưới lòng đường

  + Khồn dàn hàng ngang khi đi xe trên đường

  + Không đi bộ dưới lòng đươngg

  + Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm,…

  câu 2 quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một quyền Hiến định, được quy định tại Điều 22 Hiến pháp năm 2013. Theo đó:Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.vd một người tự nhiên vào nhà em

  câu 3 An là một người ko biết giữ trật tự an toàn giao thông

  An mắc những lỗi sai là 

  -đi quá tốc độ cho phép

  -ko đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông

  -chưa đủ tuổi đi xe

  <chúc bạn học tốt>

  0
  2021-08-25T07:07:57+00:00

  Câu 1 :

  Em nên đội nón bảo hiểm và tuân thủ đúng luật ATGT để góp phần bảo vệ trật tự an toàn giao thông.

  Câu 2 :

  – Tôn trọng chỗ ở của người khác.
  -Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp pháp luật cho phép.

  Câu 3 :

  Việc làm của bạn An là ko đúng.

  Bạn An mắc lỗi :

  Ko đủ tuổi để đi xe máy.

  Ko đội nón bảo hiểm.

  Ko được chạy xe máy nhanh.

  Chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )