Câu 1 : Bằng thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có nhóm chức -CH=O A. tác dụng với Cu(OH)2) NaOH cho dung dịch màu xanh lam B. Phản ứng vớ

Question

Câu 1 : Bằng thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có nhóm chức -CH=O
A. tác dụng với Cu(OH)2) NaOH cho dung dịch màu xanh lam
B. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ
C. Phản ứng tráng bạc
D. Phản ứng lên men rượu
Câu 2 : dùng thuốc thử AgNO3 trong NH3 đun nóng có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?
A. Glucozơ và Saccarozơ
B. Glucozơ và Fructozơ
C. Saccarozơ và Xenlulozơ
D. Tinh bột và Xenlulozơ
Câu 3 : hồ tinh bột, Saccarozơ, glucozơ dùng chất nào để phân biệt
A. Dd I2. B. dd AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2/NaOH. D. Dd nước brom

in progress 0
Josie 17 phút 2021-09-11T11:33:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:34:50+00:00

  Đáp án:

  1. C 

  Nhóm anđehit có phản ứng tráng Ag.

  2. A 

  Glu tráng bạc còn sac thì không. Không nhận biết glu và fruc theo cách này vì trong môi trường kiềm, fruc $\rightleftharpoons$ glu

  3. C

  Nếu đun nóng (sau khi thêm $Cu(OH)_2/OH^-$) sẽ nhận biết được cả 3.

   

  0
  2021-09-11T11:35:15+00:00

  1)

  A sai do ở nhiệt độ thường thì việc tạo ra dung dịch màu xanh lam là phản ứng chứng minh glucozo có nhiều nhóm -OH kề nhau.

  B sai, phản ứng này chỉ chứng minh glucozo có liên kết \(\pi \) thôi.

  D sai.

  C đúng, phản ứng tráng bạc là đặc trưng của nhóm -CHO.

  2)

  Đáp án A.

  Vì glucozo có phản ứng tráng bạc còn saccarozo thì không.

  B sai vì fructozo trong môi trường kiềm (do \(N{H_3}\)) chuyển thành glucozo nên có phản ứng tráng bạc.

  C và D sai vì các chất này không tráng bạc.

  3)

  Ta có thể dùng \(Cu{(OH)_2}/NaOH\) (đáp án C).

  Nếu cho các chất này vào \(Cu{(OH)_2}/NaOH\) thì tinh bột không có hiện tượng.

  Saccarozo và glucozo hòa tan kết tủa ở điều kiện thường tạo phức màu xanh lam.

  Tuy nhiên khi đun nóng dung dịch có cho glucozo vào thì lại tạo ra kết tủa \(C{u_2}O\) màu gạch.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )