Câu 1 : Biến là gì ? Nêu cách khai báo biến ? Có mấy kiểu dữ liệu của biến ? Câu 2 : Viết và giải thích 2 câu lệnh điều kiện , 2 câu lệnh lặp , cho

Question

Câu 1 : Biến là gì ? Nêu cách khai báo biến ? Có mấy kiểu dữ liệu của biến ?
Câu 2 : Viết và giải thích 2 câu lệnh điều kiện , 2 câu lệnh lặp , cho VD

in progress 0
Amara 4 tháng 2021-08-08T08:05:36+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-08T08:06:42+00:00

  Câu 1 :

  * Biến là gì ?

  – Biến là một giá trị dữ liệu có thể được thay đổi trong chương trình. Giá trị dữ liệu có thể là loại chuỗi (string), số tự nhiên (interger), số trôi nổi (float), logic (boolean), mảng (array), đối tượng (object) hoặc dữ liệu rỗng (NULL).

  * Nêu cách khai báo biến ?

  Trong NLT Pascal biến đơn được khai báo như sau: Var : <kiểu dữ=”” liệu=””>;

  – Trong đó:

  Var: Là từ khoá dùng để khai báo biến

  Danh sách biến: là 1 hoặc nhiều biến cách nhau bởi dấu phẩy.

  Kiểu dữ liệu: Là một kiểu dữ liệu nào đó của ngôn ngữ Pascal. thường là kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.  

  * Lưu ý:

  – Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của nó.

  – Không nên đặt tên quá ngắn hay quá dài, dễ dẫn đến mắc lỗi hay hiểu nhầm.

  – Khai báo biến cần quan tâm chú ý đến phạm vi giá trị của nó.

  Dài quá

  0
  2021-08-08T08:07:30+00:00

  Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu  và dữ liệu đc biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiên chương trình. 

  Khai báo biến :

  Var ( tên biến) : ( kiểu dữ liệu);

  Có 5 kiểu dữ liệu

  Câu 2 câu điều kiện :

  If ( Điều kiện ) then ( câu lệnh);

  If ( ĐK ) then ( CL1) else ( CL2);

  Nếu ( đk ) thì ( cl1) , ngược lại ( cl2)

  Câu lệnh lặp biết trc :

  For ( biến đếm) := (GT đầu) to (_GT cuối) do ( CL);

  Câu lệnh chx biết trc

  While ( ĐK ) do ( CL);

  Thường sd begin…. end; để tránh rơi vào vòng lặp vô hạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )