Câu 1 : biết cứ cao 100m là giảm xuống 0,6 độ c , cho biết ở tiêu sơn với độ cao là 1000m là 25 độ c hỏi : đỉnh núi Phan-xi-păng cao : 3143m thì là

Question

Câu 1 : biết cứ cao 100m là giảm xuống 0,6 độ c , cho biết
ở tiêu sơn với độ cao là 1000m là 25 độ c
hỏi : đỉnh núi Phan-xi-păng cao : 3143m thì là bao nhiêu độ c ?
hỏi : đỉnh núi everet : cao 8848m thì là bao nhiêu độ c ???

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-09-11T12:00:11+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:01:33+00:00

  – Đỉnh núi Phan – xi – păng cao hơn tiêu sơn: 3143 – 1000 = 2143m

  Lên cao 2143m thì nhiệt độ giảm là: 2143x 0,6 : 100 = 12,858 độ

  Nhiệt độ ở đỉnh núi Phan – xi -păng là: 25 – 12,858 ≈ 12,14

  – Đỉnh núi Everet cao hơn tiêu sơn là: 8848 – 1000 = 7848 m

  Lên cao 7848m thì nhiệt độ giảm là: 7848x 0,6 : 100 = 41,1 độ

  Nhiệt độ ở đỉnh núi Phan – xi -păng là: 25 – 41,1 = -16,1 độ

  0
  2021-09-11T12:01:46+00:00

  Câu 1: 

  * Đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn đỉnh núi Tiêu Sơn là:

   3143 – 1000 = 2143m

  * Cứ lên cao 100m thì giảm 0,6°C nên ta có:

   2143 x 0,6 : 100 = 13°C

  ⇒ Nhiệt độ ở đỉnh núi Phan – xi -păng là: 25 – 13 =12°C

  * Đỉnh núi Everet cao hơn Tiêu Sơn là:

  8848 – 1000 = 7848m

  * Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6°C nên ta có:

  7848x 0,6 : 100 = 41,1°C

  Nhiệt độ ở đỉnh núi Everet là:

  25 – 41,1 = -16,1 độ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )