Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ? A. Thanh quản B. Thực quản C. Khí q D. Phế quản Câu 2. Loại sụn nào dưới đây có vai trò

Question

Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?
A. Thanh quản B. Thực quản
C. Khí q D. Phế quản
Câu 2. Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?
A. Sụn thanh nhiệt
B. Sụn nhẫn
C. Sụn giáp
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?
A. 20 – 25 vòng sụn
B. 15 – 20 vòng sụn
C. 10 – 15 vòng sụn
D. 25 – 30 vòng sụn
Câu 4. Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác ?
A. Khí quản B. Thanh quản
C. Phổi D. Phế quản
Câu 5. Phổi người trưởng thành có khoảng
A. 200 – 300 triệu phế nang.
B. 800 – 900 triệu phế nang.
C. 700 – 800 triệu phế nang.
D. 500 – 600 triệu phế nang.

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-06T19:57:26+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T19:58:32+00:00

  Đáp án:

  Câu 1. Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

  A. Thanh quản

  B. Thực quản

  C. Khí q

  D. Phế quản

  Câu 2. Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?

  A. Sụn thanh nhiệt

  B. Sụn nhẫn

  C. Sụn giáp

  D. Tất cả các phương án còn lại

  Câu 3. Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?

  A. 20 – 25 vòng sụn

  B. 15 – 20 vòng sụn

  C. 10 – 15 vòng sụn

  D. 25 – 30 vòng sụn

  âu 4. Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác ?

  A. Khí quản

  B. Thanh quản

  C. Phổi

  D. Phế quản

  Câu 5. Phổi người trưởng thành có khoảng

  A. 200 – 300 triệu phế nang

  . B. 800 – 900 triệu phế nang.

  C. 700 – 800 triệu phế nang.

  D. 500 – 600 triệu phế nang.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T19:59:07+00:00

  Đáp án:

  1. B2. A3. B4. B5. C

  Giải thích các bước giải:

   cho mk hay nhât nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )