Câu 1 :các chất khí sau đây chất nào làm đục nước vôi trong Co2, N2 ,O2, H2 ? Việt PTTCH xảy ra

Question

Câu 1 :các chất khí sau đây chất nào làm đục nước vôi trong Co2, N2 ,O2, H2 ? Việt PTTCH xảy ra

in progress 0
aihong 1 năm 2021-08-28T19:05:48+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:07:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: co2 + ca(oh)2 –> caco3 + h20

   

  0
  2021-08-28T19:07:24+00:00

  Chất làm đục nước vôi trong : $CO_2$

  PTHH: 
  $CO_2 + Ca(OH)_2 \xrightarrow{} CaCO_{3}↓ + H_2O$

  tạo kết tủa trắng làm vẩn đục nước vôi trong !!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )