Câu 1: Các loài động vật sống ở ven lục địa Nam Cực: * 1 điểm B. Các loài bò sát D. Ngựa vằn, trâu, bò C. Hổ, báo, sư tử A. Chim cánh cụt, hải cẩu. Mụ

Question

Câu 1: Các loài động vật sống ở ven lục địa Nam Cực: *
1 điểm
B. Các loài bò sát
D. Ngựa vằn, trâu, bò
C. Hổ, báo, sư tử
A. Chim cánh cụt, hải cẩu.
Mục khác:
Câu 2: Châu Đại Dương có mật độ dân số so với thế giới: *
1 điểm
A. Thấp nhất
B. Trung bình
C. Khá cao
D. Cao
Câu 3: Thành phần dân cư châu Đại Dương: *
1 điểm
A. Người bản địa
B. Người nhập cư
C. Cả A,B đều đúng
D. Cả A,B đều sai
Câu 4: Nguyên nhân có tác động lớn đến đời sống nhân dân trên các đảo châu Đại Dương: *
1 điểm
A. Bão nhiệt đới
B. Nạn ô nhiễm biển
C. Mưa lớn
D. Cả A, B đúng
Câu 5: Châu Âu tiếp giáp với biển nào: *
1 điểm
A. Bắc Băng Dương
B. Đại Tây Dương
C. Địa Trung Hải
D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 6: Phần lớn lãnh thổ châu Âu có khí hậu: *
1 điểm
A. Ôn đới
B. Hàn đới
C. Địa Trung Hải
D. Cả A,B,C đều sai
Câu 7: Đồng bằng lớn nhất châu Âu: *
1 điểm
A. Đồng bằng Pháp
B. Đồng bằng Đông Âu
C. Đồng bằng trung lưu sông Đa nuýp
D. Đồng bằng hạ lưu sông Đa nuýp
Câu8: Yếu tố nào thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn của các nước châu Âu. *
1 điểm
A. Việc xây dựng phát triển sản xuất công nghiệp châu Âu
B. Việc mở rộng ngoại ô các đô thị
C. Cả A,B đúng
D. Cả A,B sai
Câu 9: Ngành kinh tế quan trọng đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia châu Âu là ngành dịch vụ: *
1 điểm
A. Vận tải
B. Du lịch
C. Giải trí
D. Cả A,B,C đúng
Câu 10: Địa hình Nam Cực có dạng: *
1 điểm
A. Cao nguyên ba dan
B. Cao nguyên băng
C. Đồng bằng
D. Núi
thanks

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-10T19:27:13+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:28:29+00:00

  Câu 1: Các loài động vật sống ở ven lục địa Nam Cực: * 1 điểm

  B. Các loài bò sátD. Ngựa vằn, trâu, bò C. Hổ, báo, sư tử A. Chim cánh cụt, hải cẩu

  Câu 2: Châu Đại Dương có mật độ dân số so với thế giới: * 1 điểm

  A. Thấp nhất B. Trung bình C. Khá cao D. Cao

  Câu 3: Thành phần dân cư châu Đại Dương: * 1 điểm

  A. Người bản địa B. Người nhập cư C. Cả A,B đều đúng D. Cả A,B đều sai

  Câu 4: Nguyên nhân có tác động lớn đến đời sống nhân dân trên các đảo châu Đại Dương: * 1 điểm A. Bão nhiệt đới B. Nạn ô nhiễm biển C. Mưa lớn D. Cả A, B đúng

  Câu 5: Châu Âu tiếp giáp với biển nào: * 1 điểm

  A. Bắc Băng Dương B. Đại Tây Dương C. Địa Trung Hải D. Cả A,B,C đều đúng

  Câu 6: Phần lớn lãnh thổ châu Âu có khí hậu: * 1 điểm

  A. Ôn đới B. Hàn đới C. Địa Trung Hải D. Cả A,B,C đều sai

  Câu 7: Đồng bằng lớn nhất châu Âu: * 1 điểm

  A. Đồng bằng Pháp B. Đồng bằng Đông Âu C. Đồng bằng trung lưu sông Đa nuýp D. Đồng bằng hạ lưu sông Đa nuýp

  Câu8: Yếu tố nào thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn của các nước châu Âu. * 1 điểm

  A. Việc xây dựng phát triển sản xuất công nghiệp châu Âu B. Việc mở rộng ngoại ô các đô thị C. Cả A,B đúng D. Cả A,B sai

  Câu 9: Ngành kinh tế quan trọng đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia châu Âu là ngành dịch vụ: * 1 điểm

  A. Vận tải B. Du lịch C. Giải trí D. Cả A,B,C đúng

  Câu 10: Địa hình Nam Cực có dạng: * 1 điểm

  A. Cao nguyên ba dan B. Cao nguyên băng C. Đồng bằng D. Núi

  0
  2021-07-10T19:28:44+00:00

  Câu 1: Các loài động vật sống ở ven lục địa Nam Cực: *
  1 điểm
  B. Các loài bò sát
  D. Ngựa vằn, trâu, bò
  C. Hổ, báo, sư tử
  A. Chim cánh cụt, hải cẩu.
  Mục khác:
  Câu 2: Châu Đại Dương có mật độ dân số so với thế giới: *
  1 điểm
  A. Thấp nhất *
  B. Trung bình
  C. Khá cao
  D. Cao
  Câu 3: Thành phần dân cư châu Đại Dương: *
  1 điểm
  A. Người bản địa
  B. Người nhập cư
  C. Cả A,B đều đúng
  D. Cả A,B đều sai
  Câu 4: Nguyên nhân có tác động lớn đến đời sống nhân dân trên các đảo châu Đại Dương: *
  1 điểm
  A. Bão nhiệt đới
  B. Nạn ô nhiễm biển
  C. Mưa lớn
  D. Cả A, B đúng *
  Câu 5: Châu Âu tiếp giáp với biển nào: *
  1 điểm
  A. Bắc Băng Dương
  B. Đại Tây Dương
  C. Địa Trung Hải
  D. Cả A,B,C đều đúng
  Câu 6: Phần lớn lãnh thổ châu Âu có khí hậu: *
  1 điểm
  A. Ôn đới
  B. Hàn đới
  C. Địa Trung Hải
  D. Cả A,B,C đều sai *
  Câu 7: Đồng bằng lớn nhất châu Âu: *
  1 điểm
  A. Đồng bằng Pháp
  B. Đồng bằng Đông Âu
  C. Đồng bằng trung lưu sông Đa nuýp
  D. Đồng bằng hạ lưu sông Đa nuýp
  Câu 8: Yếu tố nào thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn của các nước châu Âu. *
  1 điểm
  A. Việc xây dựng phát triển sản xuất công nghiệp châu Âu
  B. Việc mở rộng ngoại ô các đô thị
  C. Cả A,B đúng *
  D. Cả A,B sai
  Câu 9: Ngành kinh tế quan trọng đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc gia châu Âu là ngành dịch vụ: *
  1 điểm
  A. Vận tải
  B. Du lịch *
  C. Giải trí
  D. Cả A,B,C đúng
  Câu 10: Địa hình Nam Cực có dạng: *
  1 điểm
  A. Cao nguyên ba dan
  B. Cao nguyên băng
  C. Đồng bằng
  D. Núi

  # xin hn cho nhóm ạ .

  # no copy 

  # những dấu sao ở đáp án có nghĩa là mk ko chắc lắm

  # minhthu :>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )