Câu 1. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: ”Phút khóc đầu tiên là phút Bác

Question

Câu 1. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: ”Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười ”?
A. Khi đọc Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
B. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.
C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo ”Người cùng khổ”.
D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).
Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
A. Kinh tế VN chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.
B. VN phụ thuộc Pháp.
C. VN là thị trường của tư bản Pháp.
D. VN là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế VN hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-07-27T09:00:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:01:57+00:00

  $#Pi$

  Câu 1. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: ”Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười ”?

  A. Khi đọc Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

  B. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.

  C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo ”Người cùng khổ”.

  D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

  Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

  A. Kinh tế VN chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

  B. VN phụ thuộc Pháp.

  C. VN là thị trường của tư bản Pháp.

  D. VN là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế VN hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

  $#Chúc bn học tốt ^∪^#$

  0
  2021-07-27T09:02:33+00:00

  Câu 1. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: ”Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười ”?

  A. Khi đọc Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

  B. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.

  C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo ”Người cùng khổ”.

  D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

  Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

  A. Kinh tế VN chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.

  B. VN phụ thuộc Pháp.

  C. VN là thị trường của tư bản Pháp.

  D. VN là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế VN hoàn toàn phụ thuộc Pháp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )