Câu 1: Cây sống chìm trong nước có đặc điểm: A. lá nhỏ, dài B. cuống phình to, xốp C. lá có bản rộng D. cuống lá nhỏ dài, cứng

Question

Câu 1: Cây sống chìm trong nước có đặc điểm: A. lá nhỏ, dài B. cuống phình to, xốp C. lá có bản rộng D. cuống lá nhỏ dài, cứng

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-04T20:19:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:20:07+00:00

  Câu 1: Cây sống chìm trong nước có đặc điểm:

  A. lá nhỏ, dài 

  B. cuống phình to, xốp (Đặc điểm của cây sát mặt nước)

  C. lá có bản rộng (Đặc điểm của cây sát mặt nước)

  D. cuống lá nhỏ dài, cứng 

   

  0
  2021-08-04T20:20:52+00:00

  Đáp án: `A`

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Cây sống chìm trong nước có đặc điểm:

  A. lá nhỏ, dài 

  B. cuống phình to, xốp (Đặc điểm của cây sát mặt nước)

  C. lá có bản rộng (Đặc điểm của cây sát mặt nước)

  D. cuống lá nhỏ dài, cứng 

  GT : 

  Cây sống chìm trong nước có đặc điểm là lá nhỏ dài để làm giảm sức cản của nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )