Câu 1:Chất lượng nguồn lao động nước ta càng ngày càng được nâng cao do đâu? Câu 2:Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng có tác động như thế nà

Question

Câu 1:Chất lượng nguồn lao động nước ta càng ngày càng được nâng cao do đâu?
Câu 2:Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng có tác động như thế nào? Những thành tựu trong phát triển giáo dục-kĩ thuật-văn hóa
Câu 3:Tỷ trọng lao động có xu hướng chuyển dịch như thế nào giữa các khu vực?
Câu 4:Cơ cấu ngành?
Câu 5:Phát triển kinh tế?

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-11T22:34:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:35:10+00:00

  1.nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh mỗi năm tăng khoảng 1,1 triệu lao động đó là điều kiện làm phát triển kinh tế tập trung ở khu vực nông thôn 7 5,8% lực lượng lao động hạn chế về thể lực và chất lượng 78,8% không qua đào tạo biện pháp nâng cao chất lượng lao động hiện nay có kế hoạch giáo dục đào tạo vật hợp lý và có chiến lược đầu tư mở rộng đào tạo dạy nghề
  2.do thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta có hướng giải quyết phân bố lại lao động dân cư đa dạng hoạt động kinh tế nông thôn phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ ở thành thị đa dạng hóa các loại hình đào tạo hướng nghiệp
  3.chất lượng cuộc sống đang được cải thiện về thu nhập giáo dục y tế nhà ở phúc lợi xã hội chất lượng cuộc sống còn chênh lệch giữa các vùng giữa các tầng
  4.về nông lâm ngư nghiệp tỉ trọng giảm liên tục nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường nước ta chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp công nghiệp xây dựng tỉ trọng tăng mạnh nguyên nhân chủ trương công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn liền với đường Ngô đổi mới dịch vụ tỉ trọng tăng nhanh từ từ những năm 1991 đến năm 1996 sau đó giảm mạnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 1990
  5.a thành tựu tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nước ta hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu b khó khăn sự phân hóa giàu nghèo còn nhiều vấn đề việc làm phát triển y tế giáo dục và đói giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội những biến động của thị trường thế giới và khu vực

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )