Câu 1) chiều dài của một mảnh đất hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng 3 cm,chu vi của mãnh đất đó là 26 m.Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó Câ

Question

Câu 1) chiều dài của một mảnh đất hình chữ nhật lớn hơn chiều rộng 3 cm,chu vi của mãnh đất đó là 26 m.Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó
Câu 2) Cho tam giác ABC vuông tại A, AD là đường phân giác của góc A. biết AB = 3, AC = 4, Tìm BC,DB, DC
Giúp mình với mình đg cần gấp

in progress 0
Audrey 17 phút 2021-09-15T19:58:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:59:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: 

  – Gọi chiều dài của mảnh đất HCN là: x(x>0)

  – Chiều rộng của mảnh đất là: x-3

  – Vì chu vi của mảnh đất là 26, ta có phương trình: {x+ (x-3)}×2=26

   <=> x+x-3=13

  <=> 2x= 16

  <=> x=8(tmđk)

  – Chiều rộng của mảnh đất đó là: x-3= 8-3= 5(cm)

   

  0
  2021-09-15T19:59:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.gọi x(cm) là cd của mảnh đất hcn

  ⇒cr của mảnh đất hcn là:x-3(cm)

  nửa chu vi là:x+x-3=13

  ⇔2x=16⇔x=8(n)

  vậy:chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó lần lượt là:8 cm và 5 cm

  2.ta có:bc²=ab²+ac²(đl pytago)

  ⇔bc²=3²+4²=9+16=25

  ⇔bc=5 cm

  đặt x=db;5-x=dc

  áp dụng tc đc phân giác trong Δ⊥abc ta đc:

  ab/ac=db/dc

  hay 3/4=x/(5-x)

  ⇔15-3x=4x

  ⇔7x=15⇔x=15/7 cm

  ⇒db=15/7;dc=20/7 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )