Câu 1: Cho 4,48l hỗm hợp metan và etilen ( đktc ) đi chậm qua dd brom dư. Sau pư thấy khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Hỏi số mol metan và etil

Question

Câu 1: Cho 4,48l hỗm hợp metan và etilen ( đktc ) đi chậm qua dd brom dư. Sau pư thấy khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Hỏi số mol metan và etilen trong hỗn hợp ?
Câu 2: Phương pháp nào sau đây nhằm thu dc khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí cacbonic
A. Dẫn hỗn hợp qua dd nước vôi trong dư
B. Đốt cháy hỗ hợp rồi dân qua nước vôi trong
C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc
D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng nước brom dư

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-07-30T04:17:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:18:40+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  `-` `n_{C_2H_4}=0,15\ (mol).`

  `-` `n_{CH_4}=0,05\ (mol).`

  Câu 2:

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư.

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  `-` `m_{\text{tăng}}=m_{C_2H_4}=4,2\ (g).`

  `-` `n_{\text{hh khí}}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2`

  `CH_4 + Br_2 \to` Không phản ứng.

  `\to n_{C_2H_4}=\frac{4,2}{28}=0,15\ (mol).`

  `\to n_{CH_4}=0,2-0,15=0,05\ (mol).`

  Câu 2:

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư.

  Phương trình hóa học:

  \(CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3\downarrow + H_2O\)

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  0
  2021-07-30T04:18:57+00:00

  Bạn xem hình

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )