Câu 1: Cho a 2020-2022b

Question

Câu 1: Cho a 2020-2022b

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-15T18:22:11+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:23:25+00:00

  Đáp án:

  đpcm

  Giải thích các bước giải:

  `a<b`

  `to 2022a<2022b`

  `to -2022a> -2022b`

  `to 2021-2022a> 2021-2022b \ \ \ (1)`

  Mà : `2021>2020`

  `to 2021-2022b> 2020-2022b \ \ \ (2)`

  Từ `(1)` và `(2) \ to 2021-2022a> 2020-2022b (đpcm)`

  0
  2021-09-15T18:23:37+00:00

  Đáp án:

  `2021-2022a>2020-2022b`

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:`a<b`

  `⇒-2022a>(-2022b)`

  `⇒2021-2022a>2021-2022b`  `(1)`

  Mà:`2021>2020`

  `⇒2021-2022b>2020-2022b`   `(2)`

  Từ `(1)` và `(2)⇒2021-2022a>2020-2022b`

  Vậy `2021-2022a>2020-2022b(dpcm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )