Câu 1 : Cho ΔABC vuông tại A ( AB < AC ) . Gọi I là trung điểm của BC . Qua I vẽ IM ⊥ AB tại M và IM ⊥ AC tại N a ) CM : AMIN là HCN b ) Gọi D là đi

Question

Câu 1 : Cho ΔABC vuông tại A ( AB < AC ) . Gọi I là trung điểm của BC . Qua I vẽ IM ⊥ AB tại M và IM ⊥ AC tại N a ) CM : AMIN là HCN b ) Gọi D là điểm đối xứng của I qua N . CM ABCI là hình thoi c ) Đường thẳng BN cắt cạnh DC tại K . CM DK/DC = 1/3

in progress 0
Natalia 3 ngày 2021-12-07T00:33:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:34:48+00:00

  a)

  A = M = N = 90 ⇒ AMIN là HCN 

  b)

  Ta có : 

  N là trung điểm của ID ( t/c đx ) 

  I là trung điểm của BC 

  IN // AB ( AC ) 

  ⇒ N là trung điểm của AC

  ⇒ ADCI là HBH 

  HBH ADCI có 2 đường chéo AC và DI vuông góc với nhau ⇒ ADCI là hình thoi 

  c ) Kẻ IE // BK 

  I là trung điểm của BC 

  IE // BK 

  ⇒ E là trung điểm của CK ⇒ CE = KE ( 1 ) 

  N là trung điểm của DI

  NK // IE

  ⇒ K là trung điểm của DE ⇒ DK = KE ( 2 ) 

  Từ  ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ CE = KE = DK 

  ⇒ DK / DC = 1/3

  CHO MK 5* VÀ CTLHN NHÁ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-12-07T00:35:16+00:00

  Câu 1 : Cho ΔABC vuông tại A ( AB < AC ) . Gọi I là trung điểm của BC . Qua I vẽ IM ⊥ AB tại M và IM ⊥ AC tại N a ) CM : AMIN là HCN b ) Gọi D là điểm đối xứng của I qua N . CM ABCI là hình thoi c ) Đường thẳng BN cắt cạnh DC tại K . CM DK/DC = 1/3

  TL : 

  a ) A = M = N = 90 ⇒ AMIN là HCN 

  b) Ta có : 

  N là trung điểm của ID ( t/c đx ) 

  I là trung điểm của BC 

  IN // AB ( AC ) 

  ⇒ N là trung điểm của AC

  ⇒ ADCI là HBH 

  HBH ADCI có 2 đường chéo AC và DI vuông góc với nhau ⇒ ADCI là hình thoi 

  c ) Kẻ IE // BK 

  I là trung điểm của BC 

  IE // BK 

  ⇒ E là trung điểm của CK ⇒ CE = KE ( 1 ) 

  N là trung điểm của DI

  NK // IE

  ⇒ K là trung điểm của DE ⇒ DK = KE ( 2 ) 

  Từ  ( 1 ) và ( 2 ) ⇒ CE = KE = DK 

  ⇒ DK / DC = 1/3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )