Câu 1: Cho biết kết quả biến S đoạn chương trình sau P:=1; S:=0; While S<15 do Begin P:=P+1; S:=S+P; End; Câu 2: Chương

Question

Câu 1: Cho biết kết quả biến S đoạn chương trình sau
P:=1; S:=0;
While S<15 do Begin P:=P+1; S:=S+P; End; Câu 2: Chương trình sau cho kết quả thế nào ?Vì sao? Var a, b, S: integer; begin a:=50; b:=27; while b< a do S:=S+a-b; write(„tong S=‟, S); end.

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-08-18T22:43:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:44:41+00:00

  1/

  S=20

  2/

  Chương trình â sẽ ko chạy đc Do 

  -Thứ nhất ở đoạn write Ko dùng dấu “

  – Thứ hai ở ct thiếu readln ở cuối

  – Thứ ba là lỗi tràn bộ nhớ (code 201) Do mình chạy rồi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )