Câu 1 cho biết tác hại của tệ nạn xã hội ? Cho 3 VD về hành vi vi phạmm của học sinh Câu 2 quyền tự do ngôn luận được pháp luật quy định ntn ? Ý kiến

Question

Câu 1 cho biết tác hại của tệ nạn xã hội ? Cho 3 VD về hành vi vi phạmm của học sinh
Câu 2 quyền tự do ngôn luận được pháp luật quy định ntn ? Ý kiến khi tranh luận trên facebook
Câu 3 Thế nào là quyền tự do ngôn luận ? Bản thân em làm gig để thực hiện quyền tự do ngôn luận
Câu 4 Nêu nội dung cơ bản của hiến pháp của nước vộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Câu 5 pháp luật quy định ntn về quyền tự do ngôn luận
Giúp mik vs ạ
Chút nữa thi r
Câu 1,2 thôi cũng đc ạ

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-17T05:26:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:28:08+00:00

  Câu 1.

  a) Tác hại của tệ nạn xã hội

  -Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.

  -Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

  -Gây rối loạn trật tự xã hội.

  -Triệt tiêu giống nòi.

  b) Ví dụ về hành vi vi phạm của học sinh

  -Một số học sinh hay chơi đánh bài, kể cả giờ nghỉ đến giờ học.

  -Hoàng mới 14 tuổi nhưng đã cờ bạc, rượu chè và thường đi đánh bạc.

  -Có một số người lợi dùng mùa Covid-19 và đã có gia đình.

  0
  2021-08-17T05:28:10+00:00

  Câu 1.

  a) Tác hại của tệ nạn xã hội

  -Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.

  -Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình

  -Gây rối loạn trật tự xã hội

  -Khiến suy thoái giống nòi, dân tộc

  b) Ví dụ về hành vi vi phạm của học sinh

  -Một số học sinh hay chơi đánh bài, kể cả giờ nghỉ đến giờ học.

  -Nam mới 14 tuổi nhưng đã ham mê cờ bạc và thường đi đánh bạc

  -Dũng đã ham mê uống rượu, hút thuốc từ khi còn nhỏ.

  Câu 2.

  a) Ý thứ nhất: Xem Câu 5

  b) Ý kiến về quyền tự do ngôn luận trên Facebook:

  -Facebook là ứng dụng mạng xã hội giúp mọi người có thể trao đổi thông tin, sự kiện với nhau.

  -Tuy nhiên, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện  những người đã lợi dụng Facebook để làm việc xấu, ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, như:

  +Sử dụng Facebook để tung tin đồn giả tin nhảm, vô giá trị,… 

  +Thông qua Facebook truyền đạt những điều không đúng với thực tế hoặc nhằm mục đích xấu,…

  +Facebook cũng là nơi để tranh luận, bàn bạc; nhưng cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người đã sử dụng Facebook gây ra những cuộc mâu thuẫn không đáng có

  Câu 3.

  -Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội

  -Để thực hiện quyền tự do ngôn luận, bản thân em đã:

  +Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trường lớp thông qua hòm thư của trường

  +Phát biểu ý kiến trong các giờ sinh hoạt của lớp

  +Đóng góp ý kiến trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa của trường,…

  Câu 4. Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  -Quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng phát triển đất nước

  -Bản chất Nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hóa xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước

  Câu 5. Quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận:
  -Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật
  -Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở (tổ dân phố, trường lớp,…); trên các phương tiện thông tin đại chúng (qua quyền tự do báo chí); kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri; hoặc góp ý kiến và các dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng,…
  -Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lý xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )